Feb 12

ครม.ไฟเขียวมาตรการแก้หนี้แม่พิมพ์

downpongเมื่อวันที่ 9 ก.พ. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยจะผ่อนปรนหนี้ให้ครูด้วยการนำเงินโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Read the rest of this entry »

Feb 12

ชะลอ เงินกู้ช.พ.ค.7’ หลังเบี้ยวหนี้อื้อ

pinitนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.ที่มีพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน ตนได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นว่า Read the rest of this entry »

Feb 12

ประชุมรับฟังปัญหาโครงการพัฒนาชีวิตครู

a1การประชุมรับฟังปัญหาข้อมูลและแนวทางการแก้ไขและประสานความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาชีวิตครู โดย นายกชบดินฐ ภูมิพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสำนักงาน ปฎิบัติหน้าที่ผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู เมื่อวันที่ 29  มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Read the rest of this entry »

Feb 11

มอบทุนการศึกษาทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

tunนายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด สุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จบการศึกษา ประจำปี 2557 ปีการศึกษาละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องให้แก่ นางสาวชนากานต์ สุวรรณเมฆ บุตรนางอุไร ทองจิตร โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี